Fundament är en viktig del av vindkraftverk

När det är dags att bygga ett nytt vindkraftverk tillkommer ett flertal krav. Oftast är det mycket kostsamt och enbart fundamentet står för totalt 10 procent av kostnaden. Man behöver även skapa en del infrastruktur så att delarna till vindkraftverket kan forslas till själva bygget. Det är en hel det praktiska saker som ska göras, men om du väljer rätt fundament för vindkraftverk från början kan du spara en hel del kostnader.

Det finns olika typer av fundament för vindkraftverken och då vindkraft idag är en av de ledande energikällor man använder sig av i Sverige förefaller det sig naturligt att den utvecklas för att bli mer hållbar. Rätt fundament på vindkraftverket i rätt miljö är det som krävs för att du ska få ett hållbart kraftverk.

Olika fundament

Gravitationsfundament är ett av de mest vanliga fundamenten som används för vindkraftverk. Denna är belägen några meter ned under markytan och är ungefär 20 meter i diameter. Detta fundament syns inte alls då det som tidigare nämndes ligger under marken, oftast begravt av jord. Bergfundament är en annan typ av fundament som används när vindkraftverket ska placeras på bergig grund. Man gjuter då in fundamentet i berget. Detta fundament är mindre och cirka 9 meter i diameter.

Man behöver dock inte begränsa sig till dessa två lösningar, utan det finns fler man kan använda sig av. Det man bör tänka på är var vindkraftverket kommer att bli beläget. Är det till exempel nära havet, kring bergmark eller mitt ute i skogen? Detta påverkar nämligen ditt val av fundament.