En defibrillator kan rädda människor som råkar ut för hjärtstillestånd

När människor råkar ut för hjärtstillestånd är det väldigt viktigt att någon som befinner sig i närheten är framme och hjälper till så gott de kan. Eftersom att det inte alltid är så att man tänker på att det faktiskt kan hända och att olyckor sker dagligen i alla delar av vårt samhälle så måste man ta sig en funderare ibland. Man kanske skulle ta och gå en utbildning inom HLR för att kunna rycka in vid nödsituationer som kan uppstå.

Det handlar inte bara om att kunna rädda de man älskar, som är självklart, det handlar också om att vara en bidragare i samhället och kunna hjälpa dina medmänniskor i fara. Något som också är en stor fördel när någon får hjärtstillestånd är om det finns en defibrillator på plats eftersom att denna kan vara skillnaden mellan liv och död många gånger. En defibrillator (AED) har de flesta sett men man vet inte alltid vad det är för något. Man ser oftast dessa på tv i sjukhusserier då patienter får hjärtstillestånd och läkarna eller sköterskorna drar fram en maskin med två paddlar som man sätter mot patientens bröst och startar igång hjärtat med elchocker.

Viktigt med hjärtstartare på ställen där människor kan vara i riskzonen

Dessa defibrillatorer är utformade på ett visst sätt som är väldigt farligt om man inte vet hur man ska hantera dessa och det krävs att man har en utbildning om man ska få använda dessa och samtidigt kunna rädda liv utan att utsätta någon annan eller sig själv för någon slags risk. Det är väldigt viktigt att det finns en defibrillator på sjukhus, vårdhem, ålderdomshem och andra ställen där det vistas många människor som är i riskzonen för att råka ut för ett hjärtstillestånd så att man snabbt kan rädda denna personens liv i väntan på ambulans eller räddningstjänsten som är på väg.