Automation här för att stanna

Begreppet automation handlar i grunden​ om att man låter en maskin eller någon annan form av teknisk apparatur utföra jobbet istället för en människa. Detta har ju blivit vanligare och vanligare under det senaste århundradet då världen är full av moment vi gärna undviker att utföra och som tjänar på automatiseras. I Linköping finns många experter på området.

maskin för automation.JPG​Det är troligt att nästa steg i sammanhanget är betydligt mer robotar. Nu för tiden är det vanligt med exempelvis gräsklipparrobotar och automatisk dammsugare. Det är dock rimligt att tro att robotar kommer att utföra betydligt mer aktiviteter i vår vardag än så i framtiden.

Alla aktiviteter där du någon gång har tänkt "Kan inte någon annan göra det här istället?" är en trolig framtida arbetsuppgift för en robot. Med all säkerhet kommer automation öka snarare än minska både i privata sammanhang och inom industrin.

Automation kommer bara bli vanligare

Det är rimligt att anta med tanke på människans natur och det är möjligheter som tekniskt sett numera finns tillgängligt. Detta leder naturligtvis till komplexa diskussioner om det mänskliga och de tekniska och de områden där det överlappar.

Det är också tänkbart att robotar kommer att spela en viktigare funktion som gränssnitt till exempelvis sociala medier eller andra former av datoranvändande. Det är mycket möjligt att vi kommer att sköta mycket om vår internet hantering via sociala robotar istället för via ett textbaserat gränssnitt. I Linköping finns mycket forskning om automation.

Man har då möjligheten att tala verbalt istället, vilket många faktiskt föredrar, snarare än ett textbaserat gränssnitt. Detta ger om inte annat en mer organisk feeling som påminner betydligt mer om hur kommunikationen mellan människor ser ut offline. Detta skulle i så fall kunna leda till mindre skärmtid, vilket naturligtvis är fördelaktigt ur flera perspektiv.